Dotace z fondu EU


Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnost Opravny Telč a.s. získala dotace z Evropské unie na rekonstrukci a vybudování školícího střediska. Více informací o projektu si můžete přečíst ZDE.Školící středisko


učebna

učebna

učebna

učebna

vstup

vstup

pracoviště 1

pracoviště 1

pracoviště 2

pracoviště 2

pracoviště 3

pracoviště 3


Inovace procesu výroby modulu konstrukce


Spolufinancován prostřednictvím fondů EU, OPPI Inovace - Inovační projekt,
číslo projektu: 4.1 IN04/1173


Rok realizace: 2013 – 2014

Místo realizace: Opravny Telč, a.s., Telč - Staré Město Radkovská 507, PSČ 588 56

Předmětem projektu je pořízení výrobní linky pro zajištění výroby inovovaného produktu, sloupu ocelové konstrukce, ve kterém je napojení jednotlivých dílů zajištěno použitím svařovaných profilů z válcovaných plechů s proměnlivým průřezem, reagujících na různé zatížení jednotlivých částí konstrukce. Inovovaný produkt vznikl na základě společného výzkumu společnosti Opravny Telč a.s. a VUT Brno. Realizace projektu vedla k inovaci výrobního procesu, zejména zařazením svařovacího NC automatu, řezacího NC stroje pro termické dělení materiálu a plazmatického řezáku. Zvolená technologie nového způsobu výroby optimálně řeší materiálové vstupy, energetické nároky a zajišťuje vysokou kvalitu výroby a produktivitu práce.Výrobní linka


Copyright © 2010 – Opravny Telč, a.s. | created by Umělevně